Zeg ‘ja’ tegen de vakman!

De stichting heeft ten doel:

  1. Het geven van praktische vakopleidingen aan personen die geen gebruik kunnen of willen maken van het reguliere onderwijsaanbod. Voorts voorziet de stichting in bijscholing of omscholing van oudere vakmensen. Hierbij staat het behoud van het klassieke ambacht voorop.
  2. Het verrichten van alle overige handelingen die met bovenstaande verband houden of dit bevorderen. Doel: het behoud van de klassieke ambachten.